JAK VYBRAT KUCHYŇ


 

Protože kuchyni obměňujeme v průměru po 20 letech a pořízení nové kuchyně vyžaduje nemalou investici, měli bychom dobře zvážit její výběr.

Rady odborníků z oboru navrhování a plánování kuchyní

  • Vždy plánujte dostatek úložného prostoru.
  • Moderní kuchyně se dělí do pěti pracovních zón, počítejte s nimi.
  • Vyhněte se dvířkům u spodních skříněk.
  • U zásuvek volte plnovýsuvy a vnitřní dělení zásuvek, budete tak mít lepší přehled o stavu zásob.
  • Vybírejte kvalitní kování k zajištění optimální kvality pohybu.

O CO VLASTNĚ U DYNAMIC SPACE JDE?


Zajistěte si dostatek úložného prostoru

Většina zákazníků, kteří si koupili kuchyň, zjistí až příliš pozdě, že potřebuje více úložného prostoru.
Tomuto nedostatku se dá zabránit, když si před naplánováním kuchyně provedete průzkum potřeby
úložného prostoru podle zónového plánovače firmy Blum.

Plánujte v pěti kuchyňských zónách

Každý správný návrh kuchyně by měl začínat rozvržením kuchyně do pracovních zón. Pět zón DYNAMIC SPACE tvoři (uspořádání pro praváka): Zásoby, Ukládání, Mytí, Příprava, Vaření/pečení. Jejich uspořádání a rozdělení by mělo být ušito na míru Vašim potřebám a zvyklostem při práci v kuchyni.

Kuchyně uspořádání v 5ti zónách

Vyhněte se dvířkům ve spodních skříňkách.

Dvířka ve spodních skříňkách jsou ergonomicky velmi nevýhodná. Uložené předměty musíte pracně hledat, protože nemáte o obsahu skříňky přehled. Musíte se k nim shýbat anebo případně musíte část obsahu skříňky vyndávat, abyste se dostali k hůře dostupným předmětům, uloženým hluboko vzadu. Naproti tomu zásuvky a výsuvy poskytují dobrý přehled a přímý přístup.

Volte plnovýsuvy s vnitřním dělením

Ještě více komfortu nabízejí zásuvky a výsuvy, opatřené plnými výsuvy. Proti částečným výsuvům mají tu výhodu, že Vám umožňují dokonalý přehled a přístup i k nejvzdálenějším částem skříňky. Vnitřní děleni navíc zajišťuje pořádek a přehlednost.

Dbejte na perfektní funkci kováni pro optimální kvalitu pohybu

Díky vysoce hodnotným řešením kování firmy Blum přichází do kuchyně perfektní pohyb. Jeho cílem je učinit z otvírání a zavírání nábytku emocionální zážitek.